Skogsdrift og rådgivning i Aust-Agder

Best På Skog AS tilbyr maskinell sluttavvirkning og tynning. Vi har for tiden to maskinlag som går på sluttavvirkningsoppdrag og et nyinnkjøpt tynningslag som tar på seg tynningsoppdrag. Ingen skogsdrift er for liten – ingen skogsdrift er for stor! Vi foretrekker å befare/planlegge alle drifter på barmark for å sikre en best mulig gjennomføring.

I tillegg til å gjennomføre skogsdrifter gir vi gjerne råd i forhold til prioritering av hvilken bestand som bør hogges, og hvilken skogfondsats du bør velge. Vi har også manuelle skogsarbeidere som kan bistå med forhåndsrydding, ungskogpleie, felling og planting der det skulle være aktuelt.

Vi kan bistå med planlegging og gjennomføring av «Tresikker linje» prosjekter, nye kraftgater og veier i forhold til kubering og utmåling av erstatning ved grunnerverv. Vi har gjennomført flere prosjekter for Agder Energi hvor Best På Skog har vært UE for Agder Linjerydding. Best på skog har gjennomført grunnerverv og gjennomført den maskinelle delen og Agder Linjerydding har hatt ansvar for sikkerhet og manuelt arbeid.

Hogst av tomteområder og eventuell oppsamling/flising av hogstavvfall er også oppdrag vi gjerne bistår med.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!