Miljø

Best På Skog tar miljø på alvor. Vi har en moderne maskinpark som gjør at utslipp i form av avgasser og andre utslipp er minimale. Norsk PEFC skogstandard er utgangspunktet for all hogst vi gjennomfører. Det er viktig med et godt samarbeid mellom skogeier, skogbruksleder og entreprenør for å gjennomføre en mest mulig skånsom hogst.

Nedenfor er noen av de viktigste kravene gjengitt. For hele Norsk PEFC Skogstandard, se www.pefcnorge.org