Best På Skog AS

Best På Skog AS tilbyr skogeiere i Aust-Agder alle tjenester knyttet til maskinell sluttavvirkning og tynning. I tillegg kan vi tilby økonomisk rådgivning i forbindelse med forvaltning av skogeiendommer samt ungskogpleie og planting.

Vi har 3 hogstmaskiner og 3 lassbærere. Årlig avvirkning er ca 70.000 m3. Vi har 7 ansatte som sørger for gjennomføringen av skogsdriftene. Vi har ansatte med 3 til 20 års erfaring som skogsmaskinførere. Virkesutnyttelse og miljø er viktig for oss og vi jobber kontinuerlig for å bli bedre på dette området. Vi har et omfattende samarbeid med Agder Linjerydding AS når det gjelder manuelt skogsarbeid.

Daglig leder er Aslak Askland som har allsidig jobberfaring fra bransjen (Skogbruksleder NEG Skog, Virkescontroller AT Skog) i tillegg til forvaltning av egen eiendom på 12000 daa. Aslak har en mastergrad fra NLH innen Ressursøkonomi.